Man behöver nödvändigtvis inte ha ett traditionellt passersystem för att kunna hantera digitala nycklar med Accessy. Med fristående uppkopplade styrenheter som kopplas direkt till låset i dörren, kan man utnyttja smart säkerhet och digital nyckelhantering även utan ett passersystem.

Skulle man redan ha ett vanligt passersystem, går det utan problem att komplettera med våra styrenheter – även på dörrar som inte är kopplade till passersystemet. Gränssnittet i Accessy skiljer sig inte åt, oavsett vad det är som i bakgrunden styr dörren.

Detta gör det enkelt och säkert att administrera behörighet i hela fastighetsbeståndet – även för ytor som i dagsläget alltså inte har något passersystem.