Accessy kan redan integreras med de flesta ledande passersystem på marknaden. För fastighetsägare innebär detta att de kan integrera samtliga passersystem till en enda lösning. För användaren innebär det mindre taggar, nycklar och kort i fickan.

Gränssnittet i Accessy skiljer sig inte åt, oavsett vilket eller vilka passersystem man väljer att integrera. För både administratör och användare ser det likadant ut vilket alltså underlättar både administration och användande.

För att administrera behörighet i form av digitala nycklar har man alltså bara ett smidigt och lätt gränssnitt att förehålla sig till. Med andra ord behöver man inte tilldela access i samtliga av de passersystem man kan tänkas ha i sitt bestånd utan allting administreras i stället från Accessy. Digital nyckelhantering är smart säkerhet.