Akademiska Hus installs Accessys mobile key service.

Akademiska Hus väljer att utöka satsningen på Accessys mobila nyckeltjänst. Först ut var bolagets lokaler för A Working Lab (AWL) i Solna, ett co-workingkoncept för akademi och näringsliv på campus. Foto: Johan Eldrot

Akademiska Hus installerar Accessys mobila nyckeltjänst.

Akademiska Hus väljer att utöka satsningen på Accessys mobila nyckeltjänst. Först ut var bolagets lokaler för A Working Lab (AWL) i Solna, ett co-workingkoncept för akademi och näringsliv på campus. Nästa steg blir nu att installera det i fler AWL-miljöer runt om i landet. Accessys mobila nyckeltjänst erbjuder en säker och smidig hantering av lås och dörrar via mobilen.

Många fastighetsägare vill möjliggöra lokaldelning på ett enklare sätt och samtidigt få en smidigare hantering av nycklar och kort. Accessys lösning tar hand om de problemen på ett säkert och bra sätt. Akademiska Hus första satsning var lokalerna för A Working Lab Innomedicum på Campus Solna, bolagets coworkingkoncept utvecklat för företag och universitetsnära verksamhet. Där finns ett stort antal start-ups och forskare från hela världen som delar gemensamma lokaler och olika typer av labbutrustning. Nu förbereder Akademiska Hus för att ta lösningen vidare till A Working Lab i Umeå och Göteborg samt sina egna lokalkontor på flera orter runt om i landet.

”Med Accessy kan vi möjliggöra en enklare lokaldelning och öka nyttjandegraden tack vare smidig digital access. A Working Labs miljöer fungerar utmärkt som testmiljö för den här typen av digitala access-lösningar och vi lär oss hur vi ska kunna driftsätta satsningen i större skala. På så vis bidrar vi till en förändring som både gynnar våra kunder, vår egen verksamhet och branschen i stort”, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

Accessys tjänst ger möjlighet att hantera alla lås och dörrar på ett säkert och smidigt sätt med mobiltelefonen. Det blir också enklare att dela uppkopplade dörrar mellan organisationer och olika användare. Accessy är idag integrerade mot marknadens ledande passersystem.

”Akademiska Hus var tidigt ute med A Working Lab, att de nu väljer att installera Accessy i en betydligt större del av sitt bestånd känns fantastiskt. Nu flyttar vi på allvar nyckeln till mobilen vilket ökar säkerheten och gör det smidigare för alla användare, dessutom blir det enkelt att dela ytor på ett mer flexibelt sätt. Själva installationen är enkel då vi redan är integrerade med de system som används, såsom Integra, Assa Arx och RCO och Vanderbilts Omnis”, säger Håkan Eriksson, VD på Accessy AB.

Akademiska Hus är tillsammans med ett flertal andra fastighetsägare medskapare till Accessy som startades 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Eriksson

VD

Accessy AB

Telefon: 070-567 89 89

E-post: hakan@accessy.se

Ulf Däversjö

Direktör för Innovation och Hållbar Utveckling

Akademiska Hus

Telefon: 072-544 24 17

E-post: ulf.daversjo@akademiskahus.se