PRESSRELEASE

20 Maj 2024

Accessy utser Joakim Hellberg som ny VD

– Accessy, ett bolag som moderninserar, förenklar och säkrar tillgången
till fastigheter och lokaler, meddelar idag att bolaget byter VD. Joakim Hellberg, Accessys
grundare och CTO, tillträder som ny VD den 20 maj 2024.

“Vi uppskattar Polinas ledarskap under en period av förändring. Under hennes ledning har
Accessy renodlat sin position och har hjälpt organisationen att fokusera och anpassa sig för att
möta en förändrad marknadssituation.” säger Malin Jonsson, styrelseordförande i Accessy.

“Vi ser nu fram emot nästa fas med Joakim Hellberg som VD. Joakim har en lång erfarenhet
inom teknikutveckling och djup förståelse för fastighetsbranschen. Han brinner för att driva
förändring och hjälpa kundernas arbete mot en mer framtidssäker och hållbar fastighetsdrift. Med
Joakim som ledare stärker Accessy sitt fokus på innovation, utveckling och för att möta
kundernas behov.”

“Det är en spännande tid för Accessy. Nu inriktar vi oss på att bli effektivare för att komma
närmre våra huvudsakliga kundgrupper. Samtidigt vidareutvecklar vi tjänsten och öppnar upp för
fler segment att ta del av Accessys fördelar,” säger Joakim Hellberg, ny VD för Accessy. ”Det är
särskilt glädjande att våra ägare är involverade i tjänstens utformning för att erbjuda en modern
lösning till hyresgäster och serviceorganisationer samtidigt som man effektiviserar förvaltning och
återbrukar befintliga passersystem. Jag ser verkligen fram emot att ta detta vidare och skapa nya
möjligheter för både befintliga och framtida kunder.”

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Hellberg
E-post: joakim@accessy.se

Om Accessy:
Accessy är ett branschinitiativ av några av Sveriges främsta fastighetsbolag – Vasakronan,
Castellum, Fabege, Akademiska Hus, Fastighetsägarna Service och Humlegården – med
ambitionen att moderninsera, förenkla och säkra tillgången till fastigheter och lokaler, samt
erbjuda nya digitala tjänster.

Accessy levererar en molntjänst som hjälper fastighetsägare att centralisera
behörighetsadministrationen för sina fastigheter, ge tillgång på ett flexibelt och säkert sätt
samtidigt som de återbrukar befintliga passersystem. Accessys tjänst är certifierad enligt
Stöldskyddsföreningens standard SSF 1075 på den högsta nivån, vilket säkerställer högsta
möjliga säkerhet.