Business Lounge connects Skrapan with Accessy’s mobile key service.

Coworkingaktören Business Lounge väljer Accessys mobila nyckeltjänst till sina kontor.

Business Lounge kopplar upp Skrapan med Accessys mobila nyckeltjänst.

Coworkingaktören Business Lounge väljer Accessys mobila nyckeltjänst till sina kontor. Det senaste tillskottet finns i gamla Skatteskrapan på Södermalm. Ambitionen med Skatteskrapan är det ska vara enkelt att boka och hyra ett rum för alla som rör sig i stadsdelen. Accessy gör de möjligt genom att det blir enkelt att ge access till alla användare som får en nyckel i mobilen.

Mobila nycklar till kontorslokaler gör nu på allvar sitt intåg i fastighetsbranschen. Coworkingaktören Business Lounge tillsammans med Vasakronan var tidigt ute med att använda Accessys mobila nyckeltjänst i början av året i det nyöppnade kontoret i Skrapan. Nu kommer även Business Lounge övriga fyra coworkingkontor i Nackaområdet få Accessys mobila nyckeltjänst.

”Äntligen finns det en lösning som förenklar nyckelhantering för våra kunder. Vi kommer även kunna dela rätten att hantera access till våra partners, såsom Flowpass med flera, som i sin tur har medlemmar som vill ha flexibel tillgång till kontorsplatser och rum. Att vi samtidigt blir av med en massa administration och fysisk kort- och nyckelhantering är bara en bonus”. Säger Carl Johan Eiderbrant, VD på Business Lounge AB.

Accessys tjänst ger möjlighet att hantera lås på ett säkert och smidigt sätt med mobilen. Befintliga system ansluts så det behövs ingen installation. Business Lounge hanterar sina medlemmar och dess accesser i tjänsten på ett enhetligt och enkelt sätt. Det går att dela rätten att hantera access till andra partners som i sin tur hanterar sina medlemmar. Man kan säga att alla kunder får ett eget passersystem med mobilen som nyckel.

”Business Lounge visar verkligen vägen för hur Accessy kan användas för att skapa nya affärsmöjligheter med nya aktörer som inser värdet av delning och flexibilitet. Genom att ansluta kontor till Accessy blir det enkelt att dela ansvaret att hantera access till andra, såsom hyresgäster och partnertjänster med sina medlemmar. Vi vill att delning ska vara enkelt, säkert och med full kontroll”. Säger Håkan Eriksson, VD på Accessy AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Eriksson

VD på Accessy AB

Telefon: 070-567 89 89

E-post: hakan@accessy.se

Carl Johan Eiderbrant

VD på Business Lounge AB

Telefon: 0735-01 20 02

E-post: cj@businesslounge.se