Mobile digital key for your home.

45 lägenheter i Brygghusen på Kastellgränd 7 i Solna är uppkopplade. Foto: Erik Cronberg

Med hemnyckeln i mobilen.

Ett Swish för fastigheter och lika säkert som bank-id. Är Accessy svaret på den digitala nyckelfrågan som branschen pratat om i åratal?

Det började med en problemformulering. Hur ska framtidens digitala nyckelhantering se ut? Hur öppnar vi upp stängda fastigheter och hur ger vi access till de nya typerna av flöden och ständigt ökande leveranserna? De parter som diskuterade frågan var Fastighetsägarna Service, Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege och Humlegården.

– Tidigare har passagesystemen varit starkt kopplade till de företag som levererat dem. Vi vänder på det, tar webbens logik till dörren och kopplar upp låssystemen så att man loggar in varje gång man öppnar dörren, säger Håkan Eriksson VD på Accessy.

Accessy fungerar i princip som en nyckelknippa. I appen finns digitala nycklar till alla dörrar du fått access till.

Läs hela artikeln i Fatighetstidningen.