Accessy Are Digital Pioneers

Gabriel Andersson, Foto: Erik Cronberg

Accessy nyhet – Digitala pionjärer

Det talas ofta om property tech som fastighetsbranschens framtid. Uthyrning, dokumenthantering, drift och underhåll är några av de områden där digitalisering kan göra stor skillnad. Men på många håll har lösningarna praktiserats sedan länge. Här möter du tre personer där de nya lösningarna redan blivit en del av vardagen.

Som chef för fastighetsbolaget Profi:s coworking-erbjudande insåg Gabriel Andersson att det behövdes ett bättre system för hur behörighet till fastigheten Kabelverket i Älvsjö skulle hanteras. Undersökningar har visat att 20–40 procent av service-personalens tid går åt till att hantera nycklar och passerkort. På ett coworkingkontor är siffran förmodligen ännu högre.

Det rör sig snabbare på ett coworkingkontor. Mindre företag växer, människor slutar med kort varsel och nya hyresgäster kommer in. Det skapar onödig handpåläggning för servicepersonal och fastighetsskötare
som måste trycka upp nya taggar som sedan ska distribueras på plats.

Tanken med Accessy, en app utvecklad av Fastighetsägarna Service och några av Sveriges främsta fastighetsägare, är att det ansvaret istället läggs över på hyresgästerna. Med appen kan de själva dela ut behörighet till sina anställda. Inga fysiska nycklar behövs eftersom de med rätt behörighet kan ta sig in i fastigheten och de utrymmen man har åtkomst till via mobiltelefonen. Det gör också fastigheten säkrare då man undviker risken att fysiska nycklar hamnar på vift, samt under-lättar vid leveranser eller när exempelvis räddnings-tjänsten behöver komma in i fastigheten, menar Gabriel.

Målsättningen är att våra coworkingkontor ska vara obemannade, vilket blir möjligt på det här sättet och gör det mycket gynnsamt för oss som fastighetsägare. Samtidigt är kunderna nöjda eftersom det spar tid även för dem. Vi tror att detta kommer bli mycket vanligt i framtiden, särskilt på coworkingkontor.

Läs hela artikeln i Fastighetstidningen via länken.