Accessy & SimonsVoss Integration

Accessy och SimonsVoss ingår strategiskt samarbetsavtal för digitala lås.

Accessy, tjänsten som erbjuder hantering av lås via mobilen, har nu fått sin integration certifierad av SimonsVoss och inleder ett strategiskt samarbete. Accessy har integrerat SimonsVoss plattform Smart Intego och nu har Accessy tillgång till SimonsVoss hela sortiment av trådlösa digitala lås.

Fler öppna system och mindre av kostsam nyckelhantering är ett par av de stora trenderna i fastighetsbranschen. Digitala nycklar i mobilen blir allt mer efterfrågat för att få en smidig hantering av accesser.

Samarbetet mellan Accessy och SimonsVoss adresserar just detta. Accessys mobilbaserade tjänst kopplar upp alla dörrar direkt via SimonsVoss Gateways vilket gör att det varken behövs något passersystem eller sladdar emellan. Denna lösning gör att det nu blir både säkert och smidigt att öppna dörrar med mobilen.

”Samarbetet med en hightech-partner som SimonsVoss är som ett perfekt giftermål för oss teknologiskt och ideologiskt då vi delar samma syn på modern och mobil nyckelhantering, det ska bara vara enkelt för både användaren och fastighetsägaren. För oss är det här ytterligare ett steg mot att skapa en gemensam standard för digitala nycklar”. Säger Håkan Eriksson, VD på Accessy AB.

Samarbetet mellan Accessy och SimonsVoss har redan resulterat i konkreta resultat där coworkingaktören United Spaces har valt att satsa på denna lösning i både Stockholm och Uppsala.

”Att samarbeta med Accessy och tillsammans utveckla en lösning för att fylla ett tomrum på marknaden.var ett enkelt beslut. Vi har samma syn på framtiden, den teknologi som behövs och de nya möjligheter som skapas för fastighetsägare och hyresgäster. Öppna system som bygger på API:er är vägen framåt och United Spaces satsning är ett konkret bevis på det”. Säger Are Vang på SimonsVoss Technologies.