United Spaces Goes Keyless With Accessy

Glöm nycklar, taggar och plastbrickor på kontoret, nu öppnar vi dörren med mobilen!

Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter.

Våren 2019 startade Castellum tillsammans med ett antal ledande fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna det gemensamma bolaget Accessy. Målet var att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar som förenklar för både fastighetsägare och kontorsarbetare.

Sedan 11 januari har tjänsten gått live i stor skala på Castellums coworking-bolag United Spaces nyöppnade arenor på Torsgatan 26 i Stockholm respektive Rådhuset i Uppsala. Idag har drygt 250 medlemmar en digital nyckel i sin mobiltelefon som enkelt öppnar dörrar i entrén och andra delar av arbetsplatsen. Tjänsten nås via en app och kommer att implementeras i Castellums fastigheter och United Spaces arenor under 2021.

Med Accesy kan fastighetsägare enkelt fördela tillträde, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Plattformen kan även användas för att ge tillgång till olika tjänster som leveranser, larm, avfallshantering och annan service. Förutom förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten med bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när.

”Befintliga accesslösningar till fastigheter består idag av låsta system, vilket gör det svårhanterligt och hämmar utvecklingen. Man kan förklara Accessy som en motsvarighet till den mobila betalningstjänsten Swish. Digitala nycklar kommer att göra livet lättare för våra kunder och oss själva som fastighetsägare. Det ger även en bra förutsättning för att skapa och nå ut med nya smarta mobila tjänster för våra kunder”. Säger Niclas Ingeström, CDO Castellum.

Vill du prova Accessy?

Vill du veta när Accessy kommer till din fastighet, eller har du andra frågor om våra digitala tjänster? Hör av dig till Niclas Ingeström.