Vasakronan Castellum Accessy

Samarbetet Accessy öppnar dörrar.

Nu lanseras Accessy, med Sveriges största fastighetsbolag och investeringsbolagen Novax och Buildroid i ryggen. Accessy är en tjänst som ger möjlighet att hantera lås på ett säkert och effektivt sätt med mobiltelefonen. Ett liknande samarbete har fastighetsbranschen sällan skådat.

Fastighetsvärlden berättade om tekniksamarbetet för ett år sedan. Nu är det klart att användas. Vasakronan kommer att ha det i nya Sergelhuset och Arenakonceptet och Castellum hos United Spaces.

Tjänsten kompletterar befintliga låssystem och är redan nu anpassad för flertalet av de stora låsleverantörerna på marknaden.

Accessys vision är att skapa en gemensam standard för digitala nycklar och en tjänst där fastighetsägare enkelt kan knyta ihop kundresan på ett smidigare sätt. Det är ett gemensamt initiativ som initialt finansierats av Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege, Humlegården och Fastighetsägarna Service.

Som finansiärer och delägare ansluter nu också Novax, som är en del av Axel Johnssons investeringsbolag, och Buildroid, som ägs av Stronghold, Vincero och Slättö. Kapitalet som garanteras av befintliga och nya delägare säkrar utveckling och drift för de närmsta åren.

”Det är en styrka att utvecklingen skett med de största fastighetsbolagen på marknaden och nu när Novax och Buildroid också kommer med är det ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg”. Säger Håkan Eriksson, vd på Accessy.

Tekniken utnyttjar telefonen som läsare och i Accessyappen finns användarens säkra identitet, ungefär som ett Bank-id. Det är den digitala nyckel som öppnar dörren om rätt behörighet finns. Systemet är redan idag integrerat mot de största låsleverantörerna på marknaden som RCO, SimonsVoss, Assa Arx, Dormakaba, Axis och Vanderbilt, och fler står på kö.

”Med en gemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag. Accessy kommer t.ex. att underlätta alla flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster kommer att kunna koppla fler tjänster till sin arbetsplats. Att det är ett öppet system gör att det är smidigt för fastighetsägare att koppla upp sig mot Accessy. Man kan utnyttja de låssystem man redan har och behöver inte lägga resurser på nyinstallation”. Säger Peter Östman, initiativtagarnas styrelseledamot i Accessy.

”Om man har en hantverkare som ska in en timme i en fastighet så kan man enkelt ordna det, utan att behöva hålla på med brickor eller kort. Det räcker med telefonen”. Säger Östman till Fastighetsvärlden.

Accessy har under det senaste året installerat och testat tjänsten skarpt i ett antal av initiativtagarnas fastigheter och nu är tjänsten klar att rulla ut på marknaden.