Instruktionsfilmer för Accessys kundportal

Skapa kundkonto

Så här skapar du ditt egna kundkonto

Skapa grupper

Skapa accessgrupper för att enklare ge användare access

Bjud in användare

Att bjuda in användare

Dela tillgångar till andra abonnemang

Så här delar man tillgångar med andra abonnemang