Accessy behöver anslutning till internet för att fungera. Vi rekommenderar att det alltid finns nödrutiner för dörrarna beroende på vad de används till. Det kan vara ett vred, vanlig nyckel, kodlås eller kortläsare.