Det blir som om att du har glömt nyckeln eller passerkortet. Mobilen behövs för att öppna upp dörren.