Det syns i portalen. Där visas vem som har access till vad och vem det är som har öppnat låsen och även vem som gett access.