För att koppla upp Accessy till din byggnad med lås och dörrar behövs ett system som tjänsten kan hantera. Vi har redan integrerat Accessy med de ledande leverantörerna och fler är på väg. Nästa steg är att kolla av att systemet är Accessy-ready, vilket innebär att det behöver vara rätt programvara och licenser från leverantören, samt att det finns en ansvarsmodell för drift. När det är gjort kopplas systemet upp och man väljer vilka dörrar som ska gå att öppna med Accessy. Den enda installation som behövs på ett befintligt lås är att sätta dit ett Accessy-märke och programmera det genom att lägga mobilen mot märket. Märket behöver ingen som helst kablage. Sen behövs det bara ett abonnemang på tjänsten för att hantera alla accesser och användare.