Accessy är ett en öppen tjänst med API’er och SDK’er (Software Development Kit). Det finns två olika typer av system som hanteras.

Det första kategorin är de system och tjänster som har uppkopplade enheter. Till att börja med rör det sig framförallt om låssystem, men i grunden så hanterar vi alla uppkopplade enheter eftersom teamet bakom Accessy har lång erfarenhet av IoT (Internet of things). Lite förenklat kan man säga att vi ger säker access till resurser på webben. För att koppla upp så används ett SDK där vår säkerhetslösning finns.

Den andra kategorin är de affärssystem som styr vem som har access. Det kan t.ex. vara en bokningsapp eller serviceordersystem. De använder vårt Admin-API och har ett AP-konto, för att hantera accesser.