Behöver du hjälp?

Här hittar du dom vanligaste frågor samt instruktioner i hur man installerar och kommer igång med Accessy.

Jag har fått en inbjudan via SMS, varför då?

Någon vill att du ska bli medlem i deras organisation. Accessy är en tjänst för att kunna hantera access till Entrédörrar, konferensrum eller andra uppkopplade saker som kräver att du ska vara betrodd att få använda. Genom att acceptera en inbjudan blir du medlem i en organisation och får möjlighet att antingen bli tilldelad eller ansöka om access. För att kunna acceptera din inbjudan behöver du installera appen och skapa ett Accessykonto. Installera appen genom att följa länken i det SMS du mottagit.

Jag har fått en inbjudan via SMS, men när jag installerat appen finns ingen inbjudan att acceptera?

Kontrollera om din inbjudan finns genom att klicka på knappen ”Mer” och sedan ”Inbjudningar”. Om du får meddelandet ”Inga inbjudningar”, beror detta förmodligen på att du medan att du registrerade dig valde att nollställa ditt konto. Då försvinner tidigare medlemskap och accesser men även väntande inbjudningar till organisationer, knutna till det telefonnummer du angav. Då icke besvarade medlemskap försvinner när man nollställer ett konto behöver du be din organisationsadministratör att skicka en ny inbjudan.

Jag har glömt min pinkod, vad gör jag nu?

Om du glömt bort din pinkod behöver registrera om appen till ditt Accessykonto. För att kunna göra detta behöver du ha tillgång till din återställningskod som du blev presenterad när du skapade ditt konto. Har du inte tillgång till återställningskoden kommer du tyvärr behöva nollställa ditt konto och därmed bli av med dina medlemskap och accesser, även väntande inbjudningar till organisationer kommer att försvinna. För att slippa detta igen, tänk på att spara undan din återställningskod när du registrerar om appen. Läs mer: (Varför måste alla medlemskap och accesser tas bort om jag inte har tillgång till återställningskoden? Telefonnumret är ju mitt.)

Jag har inte tillgång till min återställningskod, vad gör jag nu?

Har du inte tillgång till återställningskoden kommer du tyvärr behöva nollställa ditt konto och därmed bli av med dina medlemskap och accesser, även väntande inbjudningar till organisationer försvinner. För att slippa detta igen, tänk på att spara undan din återställningskod när du registrerar om appen. vid Läs mer: (Varför måste alla medlemskap och accesser tas bort om jag inte har tillgång till återställningskoden? Telefonnumret är ju mitt.)

Varför måste alla medlemskap och accesser tas bort om jag inte har tillgång till återställningskoden? Telefonnumret är ju mitt.

Skulle du säga upp ditt telefonabonnemang kommer ditt gamla telefonnummer bli tillgängligt för ett nytt abonnemang efter ett tag. Det skulle innebära att någon framtida användare av ditt telefonnummer även skulle kunna få tillgång till dina medlemskap och accesser som du fått förtroendet att inneha. Av denna anledning måste vi nollställa om man inte kan ange återställningskoden. Även väntande inbjudningar till organisationer tas bort vid en nollställning.

Appen säger att kontot redan existerar, men jag har aldrig haft något Accessykonto?

Någon har använt det telefonnummer du angivit för att skapa ett Accessykonto tidigare. Det kan bero på att:

  • Denna någon har sagt upp sitt telefonabonnemang, efter ett tag har det blivit tillgängligt igen och du har fått det tilldelat dig. Fortsätt genom att klicka på ”Reset account” för att nollställa det gamla kontot och skapa ett nytt åt dig.
  • Vissa av våra samarbetspartners skapar sina egna appar som använder ett Accessykonto. Du kan då finna din återställningskod i denna app.

Appen säger att kontot finns, vad gör jag då?

Om kontot redan existerar betyder det att ditt telefonnummer använts tidigare för att skapa ett Accessykonto. För att kunna hävda din rätt till kontot behöver du ange din återställningskod. När du registrerat dig igen med din återställningskod finns alla medlemskap och accesser kvar. Det är bara att fortsätta som tidigare. Om du inte har tillgång till återställningskoden behöver du nollställa kontot. Att nollställa kontot innebär att alla medlemskap och accesser försvinner, även väntande inbjudningar till organisationer. Du behöver då antingen ansöka om, eller bli tilldelad dessa igen.  Vissa av våra samarbetspartners skapar sina egna appar som använder ett Accessykonto. Du kan då finna din återställningskod i denna app.

Var kan jag se historik över hur jag använt min access?

Gå till dina accesser och välj den access du vill se historik för. Klicka på den breda knappen i nedre delen med tecknet ”^” och klicka på ”Historik”. Nu visas en lista över vilka tidpunkter du använt din access.

Hur tar jag bort en access?

Gå till dina accesser och välj den access du vill ta bort. Klicka på den breda knappen i nedre delen med tecknet ”^” och klicka på ”Lista accesser”. Nu visas en lista över vilka accessrättigheter du fått. Klicka på papperskorgen för att ta bort en accessrättighet.

Hur lämnar jag en organisation?

Tänk på att om du lämnar en organisation så tas även dina accesser bort som du fått tilldelat dig från denna organisation. Klicka på knappen ”Mer” och sedan ”Mina organisationer”. Välj den organisation du vill lämna och klicka sedan på knappen ”Lämna organisation”.

Hur avregistrerar jag appen från mitt Accessykonto?

För att avregistrera appen från din telefon, vid t.ex. ett tillfälle där du köpt en ny telefon, klicka på knappen ”Mer” och sedan på ”Inställningar”. Klicka sedan på ”Avregistrera” och bekräfta att du vill genomföra avregistreringen. Du kan fortfarande använda appen på en annan telefon om den är knuten till ditt Accessykonto. Om du inte har appen på en annan telefon, försäkra dig om att du har sparat undan din återställningskod innan du avregistrerar appen.

Kan jag använda biometrisk inloggning istället för att använda min pinkod?

För att slippa ange pinkod kan du istället använda de biometriska möjligheter din telefon har, t.ex. Touch ID eller Face ID på iphone. Klicka på knappen ”Mer” och sedan ”Inställningar”. Klicka på ”Tillåt Touch ID” eller ”Tillåt Face ID”. Du kan använda biometri både för inloggning och för signering. Signering används t.ex. som en extra säkerhetskontroll där en access kräver förhöjd säkerhet.