Vi vill skapa en ny standard för hur vi öppnar upp och delar fastigheter

Hur ska nycklar till stadens byggnader hanteras för att klara av den nya delningsekonomin och alla leveranser till de som bor och vistas där?

Problemformuleringen kom från fastighetsbranschen ledande aktörer. Joakim Hellberg och Håkan Eriksson utgick från sina tidigare erfarenheter av att utveckla och sälja IoT-plattformar för bland annat Ericsson.

Lösningen var lika enkel som brilliant och byggde på att ta webbens logik till dörren. En säker identitet i en mobil som loggar in varje gång dörren ska öppnas. Då kan alla dörrar öppnas upp på samma sätt och det blir enkelt att dela precis som internet vuxit fram. Det blev startskottet för Accessy. Ett starkt konsortium med Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege Humlegården och Fastighetsägarna Service backade upp idén. Efter ett par års utveckling var tjänsten både snabb, smidig och säker.

Accessy & SimonsVoss strategic collaboration for digital locks

Den 13 oktober lanserades Accessy samtidigt som Buildroid med Stronghold i spetsen och Novax gick in med kapital. Tillsammans har Accessy nu skapat en teknologiskt innovativ, säker och användarvänlig tjänst för hantering av digitala nycklar. Allt för att göra byggnader och staden mer tillgängliga än tidigare. Accessys vision att skapa en ny branschgemensam standard är nu på väg att bli verklighet, på samma sätt som bankerna gjorde med BankID och Swish.

Vill du veta mer?

Håkan Eriksson

CEO & Co-founder

+46 705 678 989

hakan@accessy.se

Joakim Hellberg

CTO & Co-founder

+46 766 488 506

joakim@accessy.se

Charlotta Wendel

Development & Recruitment

+46 703 790 956

charlotta@accessy.se

Emil Höjd

Sales

+46 705 086 400

emil@accessy.se

Martin Planvall

Sales

Micke Rehlin

Sales

+46 738 385 005

michael@accessy.se

Profi Fastigheter
FastPartner
Svenska Nyttobostäder