Bakgrund till Accessy

Varför har fastighetsbranschen tagit det här initiativet?

Med en branschgemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag.

  • Kostsam hantering. Att hantera lås och nycklar är en omfattande del av fastigheternas förvaltning. De undersökningar vi gjort hos fastighetsbolag visar att servicepersonal lägger mellan 20-40 procent av sin tid bara på att hantera nycklar, brickor och kort.
  • Svårt att öppna upp byggnaderna. Leveranser, räddningstjänst, entreprenörer och servicepersonal är exempel på externa aktörer som behöver komma in i byggnaderna. Det kan handla om alltifrån en timme till återkommande besök under lång tid. En helt uppkopplad lösning med mobilen som bärare gör att det blir enkelt att hantera alla de situationer på ett kontrollerat och effektivt sätt.
  • Dålig säkerhet. Det finns många gånger nycklar, brickor och kort på drift, och även om man har lämnat ut en nyckel mot kvittens så är man inte säker på vem som använder den. Med Accessy har du full kontroll på vem som är i byggnaden och du kan enkelt anpassa och tidsätta behörigheten på individnivå.

 

Så här kommer du igång om du har ett låssystem

Hur funkar det?

Lite förenklat så kopplas låsen säkert upp till din privata del av Accessy. Det sker vanligast genom att en säker förbindelse etableras till ett API som finns i det låssystem som hanterar låsen. När låsen är uppkopplade ges access till användare som har en säker nyckel i Accessy-appen.  Det kan ske direkt till användare som är medlemmar i din organisation, men det går även att dela ut ansvar till andra organisationer som i sin tur kan hantera sin användare.  I slutändan blir det väldigt smidigt, det är bara gå fram till dörren och lägga mobilen mot Accessy-märket, så öppnas dörren. Då kollar tjänsten av om användaren har behörighet och öppnar dörren på ett säkert sätt.

Hur kopplar jag upp mitt låssystem?

För att koppla upp Accessy till din byggnad med lås och dörrar behövs ett system som tjänsten kan hantera. Vi har redan integrerat Accessy med de ledande leverantörerna och fler är på väg. Nästa steg är att kolla av att systemet är Accessy-ready, vilket innebär att det behöver vara rätt programvara och licenser från leverantören, samt att det finns en ansvarsmodell för drift.  När det är gjort kopplas systemet upp och man väljer vilka dörrar som ska gå att öppna. Den enda installation som behövs på ett befintligt lås är att sätta dit ett Accessy-märke och programmera det genom att lägga mobilen mot märket. Sen behövs det bara ett abonnemang på tjänsten för att hantera alla accesser och användare.

Behöver jag en läsare på dörren?

Nej, vi har vänt på det och använder mobilen som läsare. Den läser av vilken dörr som ska öppnas. Finns det en läsare så kan den vara kvar för de som fortfarande villa använda kort för att öppna.

Hur lång tid tar det att installera?

Det beror på vilket skick låssystemet är i och om det behöver installeras nya enheter. Om allt är rätt uppsatt tar det några timmar att komma igång.

Vad händer om internet ligger nere?

Vi rekommenderar att det alltid finns nödrutiner för dörrarna beroende på vad de används till. Det kan vara ett vred, vanlig nyckel, kodlås eller kortläsare.

Så här hanterar du digitala nycklar

Hur ger jag ut en digital nyckel?

Det finns två sätt. Antingen tilldelas access för användare. Det sker genom att ge behörighet till en dörr eller hantera accessgrupper med dörrar och användare. Den andra varianten är att en användare frågar om access till en dörr som finns synlig i appen. Förfrågan godkänns av den som har rätt att tilldela access.

Hur ger jag access till andra än mina anställda?

Du kan antingen dela ut accesser till andra organisationer och ge dem rätt att hantera sina accesser. Du kan även skicka en inbjudan till den person som du vill ge accesser till direkt från din egen organisation.

 

Hur vet jag vem som har en digital nyckel?

Det syns i portalen. Där visas vem som har access till vad och vem det är som har öppnat låsen och även vem som gett access.

 

Vad hände om jag saknar min telefon?

Det blir som om att du har glömt nyckeln eller passerkortet. Mobilen behövs för att öppna upp dörren.

 

För dig som vill bli partner

Hur funkar det här med olika system?

Accessy är ett en öppen tjänst med API’er och SDK’er (Software Development Kit). Det finns två olika typer av system som hanteras.

Det första kategorin är de system och tjänster som har uppkopplade enheter. Till att börja med rör det sig framförallt om låssystem, men i grunden så hanterar vi alla uppkopplade enheter eftersom teamet bakom Accessy har lång erfarenhet av IoT (Internet of things). Lite förenklat kan man säga att vi ger säker access till resurser på webben. För att koppla upp så används ett SDK där vår säkerhetslösning finns.

Den andra kategorin är de affärssystem som styr vem som har access. Det kan t.ex. vara en bokningsapp eller serviceordersystem. De använder vårt Admin-API och har ett AP-konto, för att hantera accesser.

Hur blir jag partner?

Om du har ett system eller applikation som du vill integrera är det bara att kontakta oss.

Vill du bli installations- och driftpartner så gäller samma sak. Vi kommer dock ställa krav på att det finns en fungerande driftorganisation med kompetens om hur systemen är uppkopplade.

 

Vad tjänar vi som partner på det här?

Vi har affärsuppgörelser med våra partners som säljer och tar ansvar för driften av de system som är uppkopplade.

Om du har ett affärssystem eller vill utveckla en app mot vår tjänst så tjänar du på att vi har samlat allt som tidigare var ett krångel mellan olika system i ett gränssnitt.

Har du ett låssystem så är det bara att hänga på. Vi kommer koppla upp fler dörrar tillsammans.

 

Om säkerhet och datahantering

Hur säkert är det?

Accessy’s säkerhet baseras på den identitet som finns i appen. Det är ett certifikat som ställts ut och som lagras i mobilens säkra utrymme. Det är där liknelsen med Mobilt Bank ID finns, för det är motsvarande teknik som används. När en dörr öppnas så signeras transaktionen av certifikatet och all kommunikation är krypterad. På det sättet håller tjänsten koll på vilken nyckel som öppnar dörren. När man ska logga in till portalen så används appen för att identifiera användaren. Även här finns liknelsen med Mobilt Bank ID. Skillnaden är att Accessy använder mobiltelefonnummer som identitet istället för personnummer.

Hur hanterar Accessy data?

Det beskrivs i våra villkor när ett konto sätts upp och under menyn om i appen. Du kan läsa mer här

PRIVACY POLICY

DATA SECURITY STANDARDS

PRISMODELL

Det är bara att ladda ner appen och starta ett Accessy-konto. Det är gratis. För att öppna dörrar behöver en användare vara medlem i en organisation. Den som är ansvarig för en organisation har ett abonnemang hos Accessy och betalar beroende på vilket typ av abonnemang som behövs. Det finns två alternativ. Ett som gör det möjligt att koppla upp och hantera lås. Då betalar man en grundavgift och en rörlig del som beror på hur många enheter (lås) som hanteras och hur många administratörer som kan hantera accesser. Det andra alternativet passar de som får dörrar tilldelade till sig och som inte har några egna lås, t. ex. en serviceorganisation. De har ett billigare abonnemang och betalar bara en grundavgift och en låg månadsavgift per användare. Prislistan kommer snart upp på sajten. Till dess är det bara att kontakta oss.

Support

Vi finns alltid på support@accessy.se, och när en anläggning är igång så etablerar vi supportkedjor med våra gemensamma driftspartners.