What’s Happening2021-08-25T15:56:12+02:00

What’s happening at Accessy…

 • Accessy recruits industry leading expertise

  Martin Planvall och Michael Rehlin är helt överens om att Accessy visar vägen för framtidens digitala låshantering. Om ishockey har de däremot en bit kvar. Accessy rekryterar ledande branschkompetens Accessy har sedan lanseringen den 13 oktober 2020 vuxit rejält. Nu ansluter ytterligare två tunga [...]

 • Smart

  Smart säkerhet kan även betyda ”smidig säkerhet”. Med Accessy får användaren sin behörighet så fort den blivit godkänd av administratören. Digital nyckelhantering innebär ju att man inte behöver vänta på att bli tilldelad en fysisk tagg, kort eller nyckel. Så fort man får sin mobila nyckel är den redo att [...]

 • Sharing

  Digital nyckelhantering gör det lätt att ge behörighet till de som behöver det. Accessy underlättar att på ett smidigt sätt tilldela behörighet till rätt personer och på rätta tider. Visst kan man även i traditionella passersystem ge behörighet. Det som Accessy gör är att underlätta processen med ett enklare och [...]

 • Administration

  Att administrera mobila nycklar i Accessy är både enkelt och säkert. Du kan ge access både individuellt och i grupp. Vår webbportal har ett lättförståeligt gränssnitt men man kan även tilldela access till användare direkt via appen. Vill man, kan man även överlåta till användaren att själv begära behörighet. Naturligtvis [...]

 • ASSA ABLOY Opening Solutions & Accessy

  ASSA ABLOY Opening Solutions & Accessy

  ASSA ABLOY Opening Solution erbjuder ytterligare en lösning för att öppna dörrar nyckelfritt. Nu integreras Aptus passersystem med Accessys mobila nyckeltjänst. ASSA ABLOY Opening Solutions passersystem Aptus och Accessy öppnar upp fastigheter och städer. ASSA ABLOY Opening Solution erbjuder ytterligare en lösning för [...]

 • Function

  Man behöver nödvändigtvis inte ha ett traditionellt passersystem för att kunna hantera digitala nycklar med Accessy. Med fristående uppkopplade styrenheter som kopplas direkt till låset i dörren, kan man utnyttja smart säkerhet och digital nyckelhantering även utan ett passersystem. Skulle man redan ha ett vanligt passersystem, går det utan problem [...]

 • Integration

  Accessy kan redan integreras med de flesta ledande passersystem på marknaden. För fastighetsägare innebär detta att de kan integrera samtliga passersystem till en enda lösning. För användaren innebär det mindre taggar, nycklar och kort i fickan. Gränssnittet i Accessy skiljer sig inte åt, oavsett vilket eller vilka passersystem man väljer att integrera. För både [...]

 • Akademiska Hus installs Accessys mobile key service.

  Akademiska Hus installs Accessys

  Akademiska Hus väljer att utöka satsningen på Accessys mobila nyckeltjänst. Först ut var bolagets lokaler för A Working Lab (AWL) i Solna, ett co-workingkoncept för akademi och näringsliv på campus. Foto: Johan Eldrot Akademiska Hus installerar Accessys mobila nyckeltjänst. Akademiska Hus väljer att [...]

 • Access

  Med Accessy kan användarna själv begära behörighet. En administratör måste därefter godkänna förfrågan. Fördelen är ett system med smart säkerhet där administrationen minskar. De flesta traditionella passersystem saknar denna funktion varför Accessy kan vara ett utmärkt komplement för att minsta arbetsbördan. Både användare och administratörer får i stället ett enda [...]

 • Business Lounge connects Skrapan with Accessy’s mobile key service.

  Business Lounge connects Skrapan to Accessy

  Coworkingaktören Business Lounge väljer Accessys mobila nyckeltjänst till sina kontor. Business Lounge kopplar upp Skrapan med Accessys mobila nyckeltjänst. Coworkingaktören Business Lounge väljer Accessys mobila nyckeltjänst till sina kontor. Det senaste tillskottet finns i gamla Skatteskrapan på Södermalm. Ambitionen med Skatteskrapan är [...]

Blog

Smart

July 29th, 2021|Blog|

Smart security can also mean “easy security”. With Accessy, the user receives his or her access as soon as it has been approved by an administrator. With digital key management, there is no wait time for the users to be assigned a physical tag, card or key. As soon as you are granted your mobile key, the user is ready to go.

Since all access has to be approved first, you have a smart security system where it’s clear who has got access to where. Everything is viewed from one, single portal regardless of how many underlying key card systems you have integrated with Accessy. All communication is of course digitally encrypted.

If you need to revoke access in advance, this will also have immediate effect. As a bonus you don’t need to wait to get back a key card or a key either and thus you don’t need an external record either. Now that is smart security!

Sharing

July 22nd, 2021|Blog|

Digital keys make it easy to give access to the people who need it. Accessy facilities an easy management of access to the right people on the correct times.

You can of course grant access with your traditional key card systems. What Accessy does though is making the process easier with an intuitive interface that is easy to understand for both administrators as well as users. On top of that, you don’t have to wait to be handed a key or a card. Instead, your access will be valid the second the administrator has granted access and then shows up in the users mobile phone.

Mobile keys will also make it easier and safer to administer access. You no longer need to be worried about lost keys. When the need for access has ceased, you can easily and effortlessly block the access with immediate effect. Naturally, you can also get a start date and end date directly when the access is being granted.

An easy and intuitive interface, both in the phone and on the web, makes it easy to manage access. Digital keys are secure and cost effective compared to their physical equivalent, both in the short term and in the long term.

Administration

July 15th, 2021|Blog|

Administering mobile keys in Accessy is both easy and secure. You can grant access both individually and in groups. Our web portal has an intuitive interface but you can also choose to grant access to users directly in the app.

As an option, you can also let the users themselves request access. Naturally an administrator still has to approve the request. This way you get a clever, easy and at the same time secure system.

Function

July 8th, 2021|Blog|

You don’t necessarily need a traditional key card system to be able to manage digital keys with Accessy. With stand-alone online control devices that are connected directly to the lock of the door, you can utilize smart security and digital key management even without a key card system.

Should you already have a regular key card system, you can still add on our control devices – even on doors that are not connected to the key card system. The user interface in Accessy does not differentiate between whatever system is actually controlling the door.

This makes it easy and secure to manage access across the real estate portfolio – even for spaces that do currently not have a key card system.

Integration

July 1st, 2021|Blog|

Accessy can already be integrated with most of the leading key card systems on the market. For real estate owners, this means that any and call systems can be integrated into one, easy solution. For the user, this means less tags, keys and cards in their pocket.

The user interface in Accessy doesn’t differ between the different key card systems you choose to integrate. It will all look the same to both administrators and users, simplifying both administration and use.

In other words, to administer access in the form of digital keys, you only have one simply and easy interface to rely on. Hence, there is no need to jump between the different key card systems to administer access. Instead, everythingis controlled directly from Accessy. Digital key management is smart security at its best.

Access

June 8th, 2021|Blog|

With Accessy, users themselves can request access. An administrator then needs to approve the request. The upside is a system with smart security and lowered administration. Most traditional key card system lack this functionality and Accessy can therefore be an excellent add-on to lower the workload.

Both users and administrators instead get a simple and easy interface, regardless of which key card systems are operating in the background.

As such, you are creating smart security where digital keys can be both delegated by an administrator as well as requested by the users themselves.

Press Releases

Other Media

Accessy in two minutes

Mobile phone is the key to entire property

Accessy & Vanderbilt

Accessy & SimonsVoss

Accessy - easy installation

Go to Top